Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw

Niek Brouw, arts, heeft sinds 1971 jarenlang vergelijkend onderzoek verricht naar de houding en het bewegingsgedrag van de mens. Vanuit zijn bevindingen en zijn groot invoelend waarnemingsvermogen heeft hij deze unieke behandelwijze ontwikkeld, gericht op preventie en vermindering van klachten. De bijbehorende houdings- en bewegingsoefeningen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de motoriek van de mens, van pasgeborenen tot volwassene.

Het is een beproefde aanpak gebleken om effectief de oorzaak van fysieke en andere klachten aan het licht te brengen en te behandelen.

Een houding is een bijzonder samenspel van spieren, gewrichten, botten en de psyche. Ieder mens is uniek en heeft dus een unieke houding. Er bestaat geen standaard houding of standaard motoriek.
In elke fase van onze ontwikkeling (baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind, puber en volwassene) worden weer andere spieren actief waardoor we in onze groei steeds andere ervaringen opdoen en verdere vaardigheden leren. In veilige omstandigheden verloopt dit proces natuurlijk en vanzelf.

Ontstaan en behandeling van klachten

Heb je een fase in je leven als onveilig ervaren, door bijvoorbeeld een echtscheiding, het overlijden van een dierbare, langdurige ziekte of pesterijen, dan heeft dit invloed op de ontwikkeling van je houding en beweging.
Want om in moeilijke situaties te kunnen overleven nemen we vaak onbewust een andere houding aan om onszelf te beschermen. De zo aangenomen houding ben je als normaal gaan ervaren, terwijl deze eigenlijk niet van jou is. Dit veroorzaakt allerlei lichamelijke klachten en psychische onvrijheden. Het beperkt je in wie je werkelijk bent.

De behandeling is erop gericht je oorspronkelijke, vrije vitale houding van binnenuit weer op te bouwen.

Via de houding- en bewegingsoefeningen van de Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw kunnen ontwikkelingsfases veilig ingehaald worden, waardoor lichamelijke klachten en psychische onvrijheden kunnen verminderen of verdwijnen.

Boeken

Stem en Lichaam – De invloed van de houding op de stem. Dit is een wetenschappelijk boekje dat resulteert uit onderzoeken die Niek Brouw heeft gedaan in opdracht van WVC (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).

Liefde Agressie Depressie – Oftewel: De energie ligt op straat. Iedereen kent de wet van de veerkracht: de mast van een zeilschip beweegt en breekt daardoor niet, buigzaam riet komt na de storm overeind, terwijl een sterke boom geveld wordt. Deze wet gaat ook op voor de menselijke geest. Mensen die veerkrachtig weten te reageren op regels, wetten en verwachtingspatronen van anderen zijn beter gewapend tegen de stormen die in onze maatschappij soms woeden. Vanuit deze gedachte kwam Niek Brouw tot een nieuwe benadering van de mens, van zijn ziekte en gezondheid, van zijn functioneren en zijn disfunctioneren.
Dit boek is in het Engels, Duits, Spaans, Grieks, Noors, Pools en Tsjechisch vertaald.

Verbergen doet alleen een dief – De geheimen van de ongeboren baby en het onbewuste kind. Hierin bespreekt Niek Brouw het belang van de foetale ontwikkelingsstadia en de mogelijke stoornissen in de foetale periode.

De boeken en vertalingen zijn te bestellen via de praktijk. Neem hiervoor contact op met onze administratie.

Stichting Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw

De Stichting, opgericht in 2015, vindt het gedachtegoed dat Niek Brouw heeft ontwikkeld van groot belang. Aan de verspreiding ervan willen zij een impuls geven, zodat het ook via nieuwe kanalen bij een nieuw publiek terechtkomt.
In de website niekbrouw.nl kunt u hierover meer informatie vinden.